VEKTERTJENESTER

Vi leverer alt av vektertjenester være det seg mobilt vakthold, stasjonært vakthold, byggeplass vakthold m.m.

Alle vektertjenester utføres av godkjente uniformerte vektere med uniformert bil.

ReliSec AS

Kokstaddalen 4, 5257, KOKSTAD.

Org Nr:  914 130 875

PERSONVERN

Tlf: 03765 / 55 60 29 09