MOBIL ENHET

Mobil intelligent kameraenhet er en ideell og effektiv vaktholds løsning for eksempelvis byggeplasser og andre steder hvor midlertidige vaktholds- eller overvåkningsbehov er tilstede. Systemet leveres også som faste instalasjoner. Den mobile enheten er utviklet for å stoppe kriminelle handlinger før de blir utført.

Ved utløst alarm får vår alarmstasjon opp sanntidsvideo og kan umiddelbart vurdere situasjonen. Høyttaleren benyttes til å effektivt avbryte uønsket aktivitet.

Se video under for en demonstrasjon av enheten.

Vi leverer disse tjenestene i hele Norge!

Dekningsgraden er tilnærmet 100% mot vekterrunder sine typisk 1-5% dekningsgrad:

  • Stopper uønskede hendelser før de blir utført
  • Full dekning i perioder utenfor arbeidstid
  • Forebygger driftsstans
  • Opptak 24/7 – preventivt mot internsvinn og utro tjenere
  • Minimal opprigging og enkel tilkobling
  • Har egen batteriforsyning i tilfelle strømbrudd etc.
  • Er ikke avhengig av lys

Internett kan sendes trådløst over store avstander. Tilhengeren kan enkelt utplasseres på området og opprigging er minimal.

Enheten kan rigges med styrbart termisk og optisk kamera, noe som gjør den MEGET effektiv til å detektere alle uvedkommende som beveger seg innenfor overvåket område.  Er det uønsket aktivitet aksjonerer operatør ved hjelp av høyttaler montert på enheten.

Enheten aktiveres typisk etter at normalaktivitet er ferdig for dagen. Opptak kjøres typisk hele døgnet ved bevegelse, også i arbeidstid.

Vi leverer enhetene over hele landet. Enhetene vil kunne øke sikkerheten på deres område betraktelig, samtidig som det er meget kostnadseffektivt i forhold til tradisjonelt vakthold.

Ta kontakt for mer informasjon og/eller et godt tilbud!

Se også noen av våre andre overvåkings tjenester:

ReliSec AS

Kokstaddalen 4, 5257, KOKSTAD.

Org Nr:  914 130 875

PERSONVERN

Tlf: 03765 / 55 60 29 09