BOMILJØVAKTHOLD

Bomiljøvakthold inkluderer en rekke tjenester som øker tryggheten til beboere i borettslag og sameier. Tjenestene vi leverer innenfor bomiljøvakthold:

 

Vekterrunder:

Vekter kommer på runder , normalt en til to runder pr døgn mellom 20:00 – 06:00, og er synlig i borettslaget. Dette er med på å øke trygghetsfølelsen for beboere og virker preventivt på kriminelle hendelser.

 

Innlåsingstjeneste:

Vaktsentral oppbevarer nøkler til borettslaget og kan ved behov låse inn beboere som ikke kommer seg inn i leiligheten sin.

Kameraovervåking:

Kameraovervåking kan settes opp for å dekke problemområder som postkassestativ, bodareal, inngangsparti, garasjeanlegg o.l. Les mer om kameraovervåking her.

Intelligent kameraovervåking:

Ved behov for å stoppe uønskede hendelser før de blir utført er intelligent kameraovervåking meget effektivt. Les mer om Intelligent kameraovervåking her.

Vakttelefon

Vaktsentral kan betjene telefon for borettslaget, for eksempel etter vaktmester har gått hjem for dagen eller etter kontoret er steng.

Ta kontakt for mer informasjon og/eller et godt tilbud!

 

ReliSec AS

Kokstaddalen 4, 5257, KOKSTAD.

Org Nr:  914 130 875

PERSONVERN

Tlf: 03765 / 55 60 29 09