MOBILT VAKTHOLD

Formålet er å trygge områder og bygg når disse står tomme. Metodene vi bruker i vårt arbeid vil forebygge hendelser som skader, påført av for eksempel vann eller brann, innbrudd/tyveri og hærverk. Denne typen vakthold er ofte knyttet til kveld og nattetider da objektene oftest er ubemannet. Våre vektere vil rapportere avvik, iverksette tiltak, sjekke ID av personer på området og evt. bortvise uønsket personell.

Vi har et moderne og fleksibelt baksystem for utførelse av våre mobile vekterrunder hvor all rapportering av avvik samt vekteren sin vaktrunde foregår i sanntid. Våre kunder har tilgang til all aktivitet utført av vekter på sine områder i sanntid.

All tjeneste utføres med uniformerte vektere og uniformert bil. Våre vektere kommer på tilfeldige kontroller til forskjellige tidspunkt slik at det vil være uforutsigbart for potensielle kriminelle å forutse når en evt. kontroll blir foretatt.

Områdene vi bevokter skiltes med skilt som gir en meget god preventiv effekt. På våre kontrollrunder kan vi utføre tjenester som låsing, visuell kontroll og generelle inspeksjoner både utenfor og inne i bygg/anlegg.

Ta kontakt for mer informasjon og/eller et godt tilbud!

Se også noen av våre andre vektertjenester:

ReliSec AS

Kokstaddalen 4, 5257, KOKSTAD.

Org Nr:  914 130 875

PERSONVERN

Tlf: 03765 / 55 60 29 09